Kontakty

Obchodné meno:                TNL Slovakia s.r.o.
Ulica a číslo:                        Štepnice 951/12
PSČ a mesto:                       900 26  Slovenský Grob

IČO:                                     50656741
IČ DPH:                                 SK2120419928

Zápis v registri:                    Okresný úrad Pezinok, číslo živnostenského registra: 130-25029

Telefón:                                0910 992 351
Mail:                                      info@najkrmivo.sk

Prevádzková doba:            pondelok - piatok, 9.00 - 17.00
Zodpovedný vedúci:          Marek Ďurian

Prevádzka |1|                      Štepnice 12, 900 26 Slovenský Grob
Prevádzka |2|                      Námestie SNP 20, 960 01 Zvolen (Predajňa papierníctva)

Orgán dozoru:                     Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
                                              Prievozská 32
                                              820 07  Bratislava
                                              tel. č.: 02 5827 2172